ul. Wyspiańskiego 22

67-100 Nowa Sól

tel: 68 356 43 15

Zadzwoń do nas

kambud2.sekretariat@wp.pl

Napisz do nas

usługi

Przedsiębiorstwo KAMBUD zajmuje się robotami drogowymi, wykonuje:

  • drogi i place na podbudowie z betonu i kruszyw bazaltowych
  • nawierzchnie z kostki granitowej i betonowej
  • nawierzchnie asfaltowe
  • remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
  • odwodnienia liniowe, przepusty i kanalizacje deszczowe
  • kompleksowe roboty ziemne